Järelkoolitus 

 • Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine.
 • Seda tehakse läbi nõustamise protsessi.
 • Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks.

Juhtimisõiguse uuesti taotlemiseks on kohustuslik läbida järelkoolituse kursus ning alles seejärel saab Maanteeametis sooritada B-kategooria teooria ja sõidueksami.


Järelkoolituse käigus toimub:
 • juhi eneseregulatsiooni oskuste arendamine,
 • isiklike riskitegurite hindamine,
 • erinevate konfliktolukordade läbimängimine,
 • liikluses käitumise osas vastutustunde tõstmine ja sellega seotud probleemide tajumise parandamine,
 • joobnuna liikluses osalemise vältimiseks oma käitumise korrigeerimine ja
 • ohutu liiklemise aluseks olevate teadmiste laiendamine ning süvendamine.

Järelkoolitus on kolmele sihtgrupile:

 1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid;
 2. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on
  korduvalt
  ära võetud;
 3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud.
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus ei tohi olla alla 6 ja ületada 12 isikut. Põhjendatud juhtudel võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.

Järelkoolituse kursuse kestvus on 16 akadeemilist tundi. Järelkoolitus koosneb neljast loengumoodulist, mille vahe peab olema vähemalt üks nädal.

Kõikidest loengutest osavõtt ja antud ülesannete sooritamine on kohustuslik.   
Meie koolitajad on Maanteeameti pool tunnustatud järelkoolitajad:
 • Indrek Linnuste, psühholoog / nõustaja
 • Priit Lilleorg, järelkoolitaja
 • Inna Kaitsa, psühholoog / nõustaja
 • Heli Ainjärv, järelkoolitaja

Soovid lisainfot? Küsi julgelt:

Email again: